left_side_upper
head1 head2 head3 head4 Domov Ponudba Reference blank head_right center_header
center_left_side

Reference

Za seznam več kot 350 bibliografskih enot preverite COBISS (www.cobiss.si).

Novejši prevodi so med drugim:

 
2004 Slovene Architecture of the 20th Century - Mestna galerija Ljubljana (www.mestna-galerija.si)
2004 Ljubljana Mayors through Time - Zgodovinski arhiv Ljubljana (www.zal-lj.si)
2004 Nature of Slovenia, The Alps - Prirodoslovni muzej Slovenije (www.pms-lj.si)
 
2005 Piran Olives - Društva Štorta
2005 Genius Loci Lera 2004 - Obalne galerije Piran (www.obalne-galerije.si)
2005 Glass Design - Galerija Glesia (www.glesia.si)
 
2006 Genius Loci Lera 2005 - Obalne galerije Piran (www.obalne-galerije.si)
2006 The Making of Slovenia - Muzej novejše zgodovine Slovenije (www.muzej-nz.si)
2006 Seismic Network of Slovenia - Agencija RS za okolje (www.arso.gov.si)
2006 Images of Ideas - Galerija Glesia (www.glesia.si)
2006 The History of Ljubljana Judges and Mayors 1296-1820 - Zgodovinski arhiv Ljubljana (www.zal-lj.si)


2007 Genuis Loci Lera 2006 - Obalne galerije Piran (www.obalne-galerije.si)
2007 Divje babe 1 - Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (www.zrc-sazu.si)
2007 Holotecture (www.holotecture.com) - Bruno Urh (www.urharchitects.com)

2008 Treasures of the National Museum of Slovenia (www.narmuz-lj.si)
2008 Zoran Mušič in Slovene Private Collections II - Graphics (www.galerijazala.com)
2008 Genius Loci Lera 2007 - Obalne galerije Piran (www.obalne-galerije.si)
2008 Arhitektura Slovenije 1. del, Alpski del- i2 založba (www.i2-lj.si)
2008 Protestantizem na Loški (www.zal-lj.si)
2008 Svetlana Makarovič - Pravljice (www.zalozbamis.com)
 
2009 Zoran Mušič in Slovene Private Collections III - Works on Paper (www.galerijazala.com)
2009 Corbelling in the Mediterranean - Fakulteta za arhitektura
2009 Genius Loci Lera 2008  (www.obalne-galerije.si)
2009 Loški razgledi 55 - Muzejsko društvo Škofija Loka (www.mdloka.si)
2009 Arhitektura Slovenije 2. del, Severvzhod- i2 založba  (www.i2-lj.si)
2009 111 let Zgodovinskega arhiva Ljubljana - (www.zal-lj.si)
2009 Urh's Architectural Handbook - Bruno Urh  -  občasno po deli (www.architecturemanual.com)
2009 Kongresni trg z okolico - Zgodovinski arhiv Ljubljana -(www.zal-lj.si)
 
 
2010 Arhitektura Slovenije 3. del, Osredni pas - i2 založba (www.i2-lj.si)
2010 Genius Loci Lera 2009 - Obalne galeje Piran (www.obalne-galerije.si
2010 Loški razgledi 56 - Muzejsko društvo Škofija Loka (www.mdloka.si)
2010 Kranjski zbornik 2010 - Mestna občina Kranj - (www.kranj.si)
2010 Čipka, razkošje ali priložnost - Mestni muzej Idrija (www.muzej-idrija-cerkno.si)
2010 Mira Ličen Krmpotić - Obalne galerije Piran (www.obalne-galerije.si)
 
2011 Kongresni trg v 20. stoletju - Muzej novejše zgodovine Slovenije (www.muzej-nz.si)
2011 50 let Forma Viva - Galerija Božidar Jakac (www.galerija-bj.si)
2011 Slikar Jernej iz Loke - Muzejsko društvo Škofija Loka  (www.mdloka.si)
2011 1918-1941 - Muzej novejše zgodovine (www.muzej-nz.si)
2011 Loški razgledi 57 - Muzejsko društvo Škofija Loka (www.mdloka.si)
2011 Slovenke v dobi moderne (www.muzej-nz.si)

2012 Krkavče, Istria.Terra - Branka Lenart (www.brankolenart.com)
2012 Arhitektura Slovenije 4. del Dolenjska (www.i2-lj.si)
2012 Ljubljana med letoma 1650 in 1785 - Zgodovinski arhiv Ljubljana (www.zal-lj.si
2012 Lučke prihodnosti: otroci na fotografijah 20. stol. - MNZS (www.muzej-nz.si)
2012 Moj kras - Jože Šajn - samozal.
2012 Videnja Zorana Mušiča - SAZU (www.sazu.si)
2012 Loški razgledi 58 - Muzejsko društvo Škofija Loka (www.mdloka.si)

2013 Arhitektura Slovenije 5. del Kraš (www.i2-lj.si)
2013 Divje babe I: paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (1. del) (www.zrc-sazu.si)
2013 Material in oblika - Fakulteta za arhitektura (www.fa.uni-lj.si)
2013 Poljanksko predmestje: zgodovinski in arhitekturni oris - ZAL (www.zal-lj.si)
2013 Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenburg - ZAL (www.zal-lj.si)
2013 Loški razgledi 59 - Muzejsko društvo Škofija Loka (www.mdloka.si)
2013 Zmago Posega: 1959-2009 - Mestna galerija Piran (www.obalne-galerije.si)

2014 Besednjak vernakularne arhitekture (www.i2-lj.si)(www.sazu.si)
2014 Divje babe I: paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del) (www.zrc-sazu.si)
2014 Himalajski vodja Aleš Kunaver - MNZS (www.muzej-nz.si)
2014 Loški razgledi 60 - Muzejsko društvo Škofija Loka (www.mdloka.si)
2014 We never imagined such a war - MNZS (www.muzej-nz.si)
 
2015 Analiza lesenih zvonikov na slovenskem delu panonskega sveta - Pomurski muzej (www.pomurski-muzej.si)
2015 Pot domov - MNZS (www.muzej-nz.si)
2015 Forma viva (1982-2014) -  Obalne galerije Piran (www.obalne-galerije.si)
2015 Information guide - Biotehniška fakulteta - (www.bf.uni-lj.si)
2015 Startup: Forma Viva Portorož - Obalne galerije Piran (www.obalne-galerije.si)
2015 Trapisti v Rajhenburgu - MNZS (www.muzej-nz.si)
2015 Loški razgledi 61 - Muzejsko društvo Škofija Loka (www.mdloka.si)
2015 Fortuna vitre, Glass sculptures - Mira Ličen Krmpotić (www.miralk.si)

2016 Tri dežele, en zvonik - International Symmetry Society (www.symmetry-us.com)
2016 Hiška: pastirsko zatočišče na Krasu - Fakulteta arhitekture & i2 založba (www.i2-lj.si)
2016 Humanism and Humanistics: Symposium - SAZU (www.sazu.si)
2016 Izzivi predora - Gorenjska muzej (www.gorenjski-muzej.si)
2016 Jože Pohlen: ob umetnikovi 90-letnici rojstva - Kulturno društvo Jože Pohlen
2016 Loški razgledi 62 - Muzejsko društvo Škofija Loka (www.mdloka.si)
2016 Kazeske ustanove na gradu Rajhenburg 1948-1966 - MNZS  (www.muzej-nz.si)
2016 Towards Sacral Architecture - Institute for Sacral Architecture (www.sacredarchitecture.org)
2016 Po ljubljanskih ulicah - MNZS  (www.muzej-nz.si)
2016 Yes to GMOs!: for us and the environment - Geanetic Ljubljana  Dobri prevodi so plod dobrega sodelovanja. Ponosem sem na dolgoletno sodelovanje z naslednjimi organizacijami in se jim zahvalujem za zaupanje.  

Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta (od 1983) in drugi inštituti v okviru MF
Biotehniška fakulteta (od 1984)
Cankjarjeva založba (od 1984)
Obalne galerije Piran (od 1986)
Vlada Republike Slovenije (od 1991), še posebej:
  • Urad predsednika RS
  • Urad predsednika vlade RS
  • Ustavno sodišče RS
  • Ministrstvo za pravosodje
  • Državno tožilstvo
  • Državno pravobranilstvo
  • Ministrstvo za kulturo
  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  • Ministrstvo za okolje in prostor
  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrane
Muzej novejše zgodovine Ljubljana (od 1992)
Zgodovinski arhiv Ljubljana (od 1993)
Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU (od 1993)
Inštitut za kriminologijo, Pravna fakulteta (od 1996)
Biološki inštitut Jovana Hadžija, ZRC SAZU (od 1998)
Iskratel d.d. (od 2001)
Fatamorgana d.o.o. (od 2001)
Galerija Glesia (od 2002)

Zahvaljujem se Probanki d.d. (www.probanka.si) za podporo


Slovensko English right_side